International Journal of Applied Linguistics

Skip to Search

Skip to Navigation

Volume 19 Issue 3 (November 2009), Pages 219-360

Task‐based language learning research: expecting too much or too little? (pages 247-263)

There are many assumptions about task‐based language learning (TBLL) for which empirical support would be illuminating. Some of these are researchable and others are not, and it is important to distinguish between the two. Robust investigations into learning are not easy to design and should not necessarily be regarded as the pathfinder for language pedagogy, though critics sometimes may represent research into TBLL as claiming this role. This paper argues for a greater understanding of the scope of educational research, and a greater role for it in shaping best practice in classrooms.

Er zijn veel veronderstellingen over taakgericht taal leren (tgtl) waarvoor empirische onderbouwing verhelderend zou zijn. Sommige van deze veronderstellingen vallen wel te onderzoeken maar andere niet – dit verschil is belangrijk. Het is niet makkelijk om degelijk onderzoek naar ‘leren’ te ontwerpen. Daarom moeten we dit niet zien als de enige juiste manier van onderzoek doen naar taalonderwijs, ook al doen critici soms als of onderzoek naar tgtl deze rol wil vervullen. Dit artikel pleit voor een beter begrip van het bereik van onderzoek naar onderwijs en wil bovendien dit soort onderzoek een grotere rol toekennen bij de ontwikkeling van ‘best practices’ voor de onderwijspraktijk.

Add This link

Bookmark and Share>