International Journal of Applied Linguistics

Skip to Search

Skip to Navigation

Volume 19 Issue 3 (November 2009), Pages 219-360

Mediating between predetermined order and chaos: the role of the teacher in task‐based language education (pages 264-285)

Tasks are not blueprints for action. A number of empirical studies carried out in authentic classrooms have shown that teachers and students reinterpret the tasks they are offered by syllabus developers in ways that suit their own purposes, learning needs, and interaction styles. This observation has raised fundamental questions about the degree to which teachers who are working with tasks can make any prediction concerning the learning that will come of out of task‐based interactional work. In addition, if learners' reactions to tasks are fairly unpredictable, teachers may be inclined to associate task‐based work with organisational chaos and with the seemingly unattainable challenge of having to cater to every individual learner's personal whims. Drawing on classroom‐based research carried out in Flanders, and describing two task‐based lessons that were observed in authentic Dutch as a second language (DSL) classrooms, this paper shows that between the extremes of deterministic predictability on the one hand and complete chaos on the other lies a rich pedagogical space that teachers and learners who work with tasks can exploit to construct shared projects with clearly determined goals.

Taaltaken zijn geen blauwdruk voor activiteit in de klas. Uit heel wat onderzoek naar klasinteractie blijkt dat leerkrachten en leerlingen de taken die ze krijgen voorgeschoteld, herinterpreteren, zodat ze beter aansluiten bij hun leerstijlen, interesses en interactiestijl. Dit roept de vraag op of leerkrachten die met taken werken nog wel enige voorspelling kunnen doen over wat hun leerlingen uit de taakuitvoering zullen leren. Bovendien dreigen heel wat leerkrachten taakgericht onderwijs te associëren met chaos in de klas, en met de schier onhaalbare uitdaging om op alle behoeften en reacties van alle individuele leerlingen te moeten inspelen. Op basis van onderzoek in Vlaamse klassen, en voortbouwend op 2 taakgerichte lessen die werden geobserveerd in Vlaamse NT2‐klassen, illustreert dit artikel dat er tussen chaos en complete voorspelbaarheid een rijke pedagogische ruimte ligt. Binnen die pedagogische ruimte gaan leerkrachten en leerlingen samen aan de slag rond een gezamenlijk taakgericht project met duidelijke doeleinden.

Add This link

Bookmark and Share>