International Journal of Applied Linguistics

Skip to Search

Skip to Navigation

Volume 21 Issue 2 (July 2011), Pages 143-278

Grammar and meaning in early adult foreign language instruction (pages 183-201)

There are at present two general views on implementing second/foreign language instruction. First, we can start from meaning and communication, assuming that grammar will ‘take care of itself’ with only a little help from the teacher. Second, we can start from grammar, assuming that communicative ability will follow from subsequent practice. The present article examines the key arguments for the meaning‐first approach and two specific proposals for its implementation. It is then argued that such an approach is not appropriate for adult foreign language instruction, in which grammar should be taught and practised systematically from the initial stages of the process.

Istnieją obecnie dwa poglądy na realizację nauczania języka obcego/drugiego. Po pierwsze, możemy rozpocząć proces nauczania od komunikacji i nacisku na znaczenie form językowych, przyjmując, że kompetencja gramatyczna wykształci się sama z niewielką pomocą nauczyciela. Po drugie, możemy rozpocząć od nauczania gramatyki, zakładając, że umiejętność komunikacji będzie konsekwencjąćwiczeń komunikacyjnych. Niniejszy artykuł omawia główne argumenty za pierwszym z wymienionych podejść i dwa modele jego realizacji. Następnie autor przedstawia argumenty, według których podejście to nie jest odpowiednie dla dorosłych uczących się języka obcego. W takim przypadku, gramatyka powinna być nauczana systematycznie od początkowego etapu nauki.

Add This link

Bookmark and Share>