International Journal of Applied Linguistics

Skip to Search

Skip to Navigation

Volume 21 Issue 2 (July 2011), Pages 143-278

Vocabulary size and depth of word knowledge in adult‐onset second language acquisition (pages 162-182)

This study investigated whether adult‐onset second language (L2) learners achieve native level vocabulary after decades of immersion. Vocabulary tests were given to three groups of participants: highly successful adult‐onset learners of English, monolingual English speakers, and bilingual native speakers of English. Overall, the native speakers outperformed the non‐native speakers; however, the rate of native like achievement was remarkably high among the successful adult‐onset learners, which indicated that native level L2 vocabulary size and depth of word knowledge were attainable in adulthood. Factors that correlated with native level L2 vocabulary were: childhood caregivers' education, verbal ability and literacy in the native language, and interest in word learning and daily reading. The findings suggest that the lexicon may be the potentially most successful area of adult‐onset L2 learning.

Olyan felnőttkori angol nyelvtanulók szókincsét vizsgáltuk, akik több évtizedig amerikai angol nyelvterületen tartózkodtak és az angol nyelvet sikeresen elsajátították. A felnőttkori angol nyelvtanulókat két kontroll csoporttal hasonlítottuk össze szókincsfelmérő tetszek alapján: egy nyelven beszélő amerikai angol anyanyelvűekkel és több nyelven beszélő amerikai angol anyanyelvűekkel. Mindent összevetve, az angol anyanyelvű kontroll csoportok magasabb eredményt értek el. Ennek ellenére meglepően magas volt a sikeres felnőttkori nyelvtanuló mintacsoportban azoknak az aránya, akik anyanyelvi szintű angol szókincset értek el, ami arra utal, hogy egy idegennyelv szókincse felnőttkorban is elsajátítható anyanyelvi szinten. Regressziópróba három összetett faktort hozott statisztikai összefüggésbe az anyanyelvi szintű idegennyelvi szókinccsel azoknak a felnőttkori nyelvtanulóknak a körében, akik több évtizedig nyelvterületen tartózkodtak: (1) szüleik/nevelőik iskolai végzettsége, (2) magyar anyanyelvi kézségük és írás‐olvasás tudásszintjük, (3) érdeklődésük a szókincsfejlesztés és a mindennapi olvasás iránt. Az eredmény azt jelzi, hogy a szókincs nagysága és mélysége a felnőttkori nyelvelsajátítás potenciálisan legsikeresebb területe.

Add This link

Bookmark and Share>