Higher Education Quarterly

Skip to Search

Skip to Navigation

Early View Articles

Contracting with students: Re‐thinking Higher Education as invitation to treat

Abstract Dit artikel vertrekt van de idee dat universiteiten een contractuele samenwerking aangaan met studenten en dat er bijgevolg een toegenomen consumentenbescherming bestaat voor die studenten. Het wil een aanzet geven om na te denken over wat er op het spel staat bij het aangaan van een juridisch bindend contract. Gebruikmakend van voorbeelden uit het contractenrecht, wordt beargumenteerd dat het moeilijk is om in zulke termen universitair onderwijs op begrip te brengen. Hoewel contracten met betrekking tot dingen zoals campusaccommodatie voordelen en bescherming bieden voor beide partijen, is het aangaan van contracten met studenten over hun onderwijservaring zeer problematisch omwille van de precieze bepaling van de termen die hierbij wordt vereist. Dit artikel wil tonen wat eigen is aan het ervaren van het hoger onderwijs aan de hand van een concept uit contractenrecht dat bekend staat als ‘invitation to treat'. Er wordt geargumenteerd dat de noties van uitnodiging en onderhandeling, die centraal staan in dit concept, de mogelijkheden die hoger onderwijs biedt beter op begrip brengen.

Add This link

Bookmark and Share>