International Journal of Applied Linguistics

Skip to Search

Skip to Navigation

Volume 29 Issue 1 (March 2019), Pages 1-158

Roller coaster: Distinctive prosodic cuing of turns preempting rejection resistance (pages 17-29)

Denne artikel undersøger sammenhængen mellem intonation på samtaleture hvor den talende introducerer noget følsomt (præsenterer fx information der kan medføre afstandtagen fra samtalepartneren) eller foregriber modstand mod et forslag, når der er risiko for afvisning af dette. Disse intonationsbevægelser, der fremtræder prosodisk markerede, afviger ikke alene fra den lokale kontekst af samtalen, men også fra samtalen som et hele. En taleakustisk analyse af tre eksempler på prosodisk signalering i sådanne ture vidner om, at samtalende anvender et distinkt design og fremførsel der inkluderer høj terminal peak i intonationskontur. Vi fortolker denne signalering som responsiv og som den talendes modstand mod lokale social handlinger i et afvisningsimplikativt sekventielt miljø. Endelig vidner de om at være planlagte og vigtige for den talende.

Add This link

Bookmark and Share>